Нанотръбички за борба с „кристал мет“

На пристрастените към синтетичния наркотик „кристал мет“ не им остава нищо друго, освен завладяващата целия организъм студенина при липса на наркотика, защото до момента не е открито помощно средство или медикамент, които да оказват положителен ефект при отказ от дрогата. В бъдеще това може би ще се промени, тъй като екип от учени е открил, че въглеродни нанотръбички отслабват действието на метамфетамина и ограничават желанието за прием на все по-големи количества от него. Засега положителният ефект действа единствено при мишки след директно ижектиране на нанотръбичките в мозъка.

1234Кристал на метамфетамин: „кристал мет“ е синтетичен наркотик, намиращ широка популярност поради лесното му производство и изгодната цена; Снимка: gemeinfrei

„Кристал мет“ е изключително коварен метамфетамин (синтетично наркотично вещество). Приет веднъж, той бързо изпълва мозъка с хормона на щастието допамин. Това предизвиква подобна на опиянение еуфория, човек се чувства по-бодър и по-работоспособен и не изпитва нито глад, нито жажда. След въодушевлението обаче най-често настъпват депресия и летаргия – и необходимостта от нов прием. В резултат на това метамфетаминът бързо води до психическа зависимост и при редовен прием след кратко време настъпва физическа отпадналост. Основният проблем в случая е фактът, че докато при другите опиати като хероина напр., а също и при алкохола, съществуват средства, които блокират наркотичното въздействие и могат да бъдат от полза при фазата на отказване, то при „кристал мет“ ситуацията е съвсем различна. Дрогата оказва повсеместно влияние върху мозъка, така че една молекула не е достатъчна да блокира негативните ефекти. Впрочем вече са в ход няколко теста със средства, базирани на антитела и наночастици.

Zheng-Xiong Xi от Американския национален здравен институт в Балтимор и колегите му от Китай представят съвсем нов метод за борба с метамфетамина, а именно нанотръбички. По-ранни студии показват, че нанотръбите могат да имат неврозащитна функция, а освен това могат да абсорбират невротрансмитера допамин и да ускоряват неговия разпад. „Следователно ние изразихме хипотезата, че едностенните въглеродни нанотръби биха могли да бъдат от полза и в лечението на наркотична зависимост, защото абсорбират и оксидират синтезирания при нея допамин“, обясняват учените. За да проверяват своята хипотеза, те първо предизвикват зависимост към „кристал мет“ при мишки и им предоставят възможност по всяко време да си доставят нова доза наркотик посредством натискане на лост. След това инжектират в гръбначно-мозъчната течност в мозъка на част от мишките малко количество снопчета от нанотръбички. Дейстието е видимо само 30 минути по-късно: Докато мишките от контролната група продължават да натискат лоста с оглед набавяне на следващата доза наркотик, при експерименталната група тази пристрастителна практика отбелязва значителен спад.

Преустановяване на волевия стремеж към практикуване на пристрастието

В следващата фаза учените изследват, дали нанотръбите могат да ограничат също и риска от рецидив след отказване от зависимостта. За целта те спират достъпа до метамфетамин на наркозависимите мишки в продължение на 3 седмици. Някои от мишките получават една доза нанотръбички преди отново да бъдат върнати в опитната клетка с лоста. И действително: „Предварителното инжектиране на нанотръбички блокира поведението на наркотична зависимост почти изцяло“, съобщават Xi и неговите колеги. Вместо веднага да се втурнат към лоста, доставящ наркотик, какъвто е случаят с животните от контролната група, подложените на въздействието на нанотръбичките мишки не демонстрират това типично поведение. Действието на ефекта продължава минимум 3 дни като след 10 дни започва вече бавно да отслабва, показват опитите. В последващ експеримент, проведен от учените, приложението на наночастиците довело дори до изчезване у пристрастените мишки на техните предпочитания към „извора“ на наркотика. „Нанотръбичките блокираха не само възнаграждаващия ефект на метамфетамина, те блокираха и поведението, което при наркозависими принципно води до рецидиви“, обясняват учените.

Според учените резултатите са многообещаващи: „За първи път нашата студия показва, че множество от въглеродни нанотръбички може да притежава терапевтичен потенциал за лечение на метамфетаминова зависимост“, констатират Xi и колегите му. Допълнителни опити показват също, че нанотръбичките явно засилват разграждането на допамин в мозъка и с това ограничават въодушевлението и типичните при наркозависимост изменения на нервните тъкани. Как точно се случва това, все още е неизяснено. Все пак учените са убедени, че си струва това действие на нанотръбичките да се изследва и в по-нататъшни студии. Те наблягат също така и на това, че докато се стигне до използване на нанотръбите като терапевтично средство, ще трябва да се преодолеят и други препятствия. Защото за момента нещата функционират само при директно инжектиране на нанотръбите в мозъка – метод на приложение, който е почти невъзможен при човека. Затова една от най-важните задачи за момента е да се установи със сигурност, че нанотръбите нямат дългосрочни негативни странични ефекти върху мозъка.

Автор: Галина Викторова

Източник: Bild der Wissenschaft

Оригинално проучване: Nature Nanotechnology doi:10.1038/nnano.2016.23

Основно изображение: AllTreatment

Share This