Погледът разкрива характера

С помощта на изкуствен интелект нова компютърна система разкрива личността на човека по движението на очите му.

Компютрите постепенно се научават да интерпретират човешкото поведение. Сега вече и „гадаейки“ по погледа на човека. Екип от изследователи към института Макс Планк, секция „Информатика“ са разработили софтуер, който с помощта на ИИ може да направи заключения за личностните характеристики на даден човек по движението на очите му. Хората също често съдят за характера на другите по погледа. За да направи сътрудничеството между хора и машини по-социално, по-ефективно и по-гъвкаво, новият софтуер, разчитайки движенията на човешките очи, прави заключения и за степента на невротичност, екстровертност и любознателност на съответния човек.

 Auge 1

Погледни компютъра в очите: Новият софтуер анализира движенията на очите, за да направи оценка на чертите на човешкия характер

Снимка: www.brillenglas-experten.de

 „С очите си ние обхващаме не само заобикалящата ни среда, нашите очи са и прозорец към нашата душевност. Те са тези, които издават що са хора сме, какво чувстваме и правим“, обяснява Андреас Булинг, ръководител на групата „Perceptual User Interfaces“ към секция „Информатика“ на института Макс Планк в Саарланд и към програмата на германското правителство за насърчаване на науката и изследванията по линията Exzellenzcluster (насърчаване на научните изследвания в комплекс от теми) към университета в Саарланд. Хората са способни на подсъзнателно ниво да разчитат социалните сигнали, които очите изпращат. С помощта на учени от Щутгарт и Австралия Андреас Булинг придава тази способност и на компютъра, до известна степен с идеята на един по-късен етап и роботите да могат да разбират и използват каналите за невербална комуникация на хората. За целта екипът е разработил софтуерен продукт на базата на машинното учене. Посредством т.нар. проследяващо устройство за очи софтуерът анализира регистрираните движения на очите и по този начин предоставя информация за личностните черти на характера.

Личностни качества, които психолозите използват

Изследователите тренирали създадения от тях софтуер да разгадава чертите на характера с помощта на изкуствен интелект, който психолозите използват за охарактеризиране на човешките индивиди. Така техният софтуер направил анализ на участващите в експеримента и предсказал до каква степен те са невротични, благоразумни, екстровертни и съвестни. Допълнително софтуерът показал и колко любопитни са участниците. „Към момента точността на анализа е недостатъчна за практическо приложение, но в бъдеще системата определено ще стане по-надеждна“, споделя Андреас Булинг. Надеждите си в тази връзка той обосновава с факта, че при предстоящите тренировки ще се използват много по-големи количества данни, както и допълнителна информация, получена от вградена в проследяващото устройство камера, която показва, какво вижда човекът.

С оглед набавяне на информация в процеса на тренинг в изследването взимат участие 50 студенти на средна възраст 22 години от университета Флиндерс в Австралия. Проследяващото устройство записва движенията на очите на участниците (най-вече върху какво спират погледа си и колко често примигват), докато се разхождат из кампуса в продължение на 10 минути и си купуват кафе или други неща от магазина. След това учените молят студентите да попълнят въпросници, с каквито психолозите работят от години при провеждане на личностни тестове.

Реакциите на роботите при невербална комуникация все повече се доближават до тези на хората

„Получените по този начин познания за невербално поведение в бъдеще можем да използваме при програмиране на роботите, за да може поведението им да е по-близко до човешкото. Подобни машини ще могат да комуникират с хората по много по-естествен начин и така приложението им ще бъде по-ефективно и по-гъвкаво“, обяснява Булинг. Софтуерът може да бъде от полза и за хора като аутистите например, които срещат проблеми при несловесното общуване. Той може да им помогне да интерпретират погледа на другите хора и да контролират движенията на очите си, като с това ограничат продължителното взиране в своите събеседници.

Андреас Булинг осъзнава, че софтуерът крие и потенциални възможности за подлагане на хората на компютърно подпомаган тест на личността – възможност, с която може да бъде злоупотребено и която не на последно място може да се превърне в оръжие в ръцете на корпорации и авторитарни режими, които дори днес вече анализират поведението на хората посредством дигитални технологии. Той набляга на факта, че техниката все още далеч не е в състояние да анализира достатъчно надеждно чертите на характера на един човек без неговото лично съдействие. Дори и само поради факта, че към момента той би следвало да носи проследяващото устройство непосредствено пред очите си. И дори един ден разкриването на човешкия характер от машини да стане възможно, то като всяко научно откритие до момента и това ще дава възможност за използването му както в полза, така и във вреда на хората. Като учени нашата задача е просто да предоставим своите технологични открития на човечеството и да разкрием възможностите им“, казва ученият в областта на компютърните науки. „Начинът за прилагане на тези технологични открития следва да бъде регламентиран от обществото и законодателите.“

Оригинално заглавие на публикацията: Eye Movements During Everyday Behavior Predict Personality Traits, уеб сайт Frontiers in Human Neuroscience, 18 април 2018г.

Източник: www.mpg.de

Превод от немски език: Галина Викторова

Източник основно изображение: www.apfellike.com

Share This