Първата реколта растителни култури от марсианска почва

Домати, репички, рукола – всичко това може да се отглежда в почва от Марс, показва експеримент, проведен от холандски изследователи. Бъдещите колонизатори на Червената планета и на Луната ще трябва да се откажат единствено от отглеждането на спанак.

В оранжерия в Холандия учени са провели тестове относно годността на повърхността на съседни на Земята планети за отглеждане на растителни култури. Оказва се, че почвата на Марс и Луната е подходяща като субстрат за засаждане на различни растителни култури и зеленчуци, виреещи на Земята. Експериментът е проведен от екип с ръководител Вийгер Вамелинк от университета в град Вагенинген.

Първият успешен добив е бил факт още през октомври 2015. Почвеният субстрат е предоставен от НАСА. Разбира се, не става въпрос за истински материал от Луната и Марс, а за почва от Земята, която по своя химичен състав имитира тази на двете космически тела. Симулантът на марсианска почва Националната космическа агенция на САЩ е добила от вулканична област в Хавай, а симулантът на лунна почва е с произход Аризонската пустиня. Материалът учените смесват с прясно отрязана трева. Целта е осигуряване на влажност и до известна степен наторяване на почвата. В така получената почвена смес учените засаждат грах, домати, ръж, рукола, градинска салата и спанак.

222Снимка: © Wieger Wamelink, Университет Вагенинген

Пресен грах
Грахови шушулки от растения, отгледани в почвен материал, имитиращ почвата на Луната (вляво) и на Марс (в средата). Вдясно: шушулки от растения от контролна група, израстнала в земна почва.

Добивът от растения, отгледани в симуланта на марсианска почва, не се различава съществено от този от растенията, израстнали в нормална земна почва. „Установихме, че симулантът на марсианска почва притежава голям потенциал, ако се подготви и полива правилно“, казва Вамелинк. При първите опити, проведени през 2014, добивът бил значително по-слаб. За целта в последния експеримент учените използват по-големи съдове за отглеждане на растенията и добавят прясно окосена трева към почвата. Биомасата, произведена от растенията, отглеждани в симуланта на лунна почва, е около 50% от тази на растенията, израстнали в земна почва. В официалното съобщение на университа относно резултатите от експеримента Вамелинк обяснява, че единствено при спанака резултатите са незадоволителни.

333Снимка: © Wieger Wamelink, Университет Вагенинген
Растителност в симулант на марсианска (в средата) и на лунна (горе) почва

Тестовите растения учените отглеждат при нормални земни условия, които нямат нищо общо с действителните условия на двете космически тела – в незащитената повърхност на Марс и Луната в действителност не би се задържала никаква растителност. Изхождайки от този факт, учените правят предположения, че първите земни колонизатори на Марс и Луната ще трябва да отглеждат своите растителни култури в подземни каверни, като следят за поддържане на фактори на средата, подобни на тези на Земята, а именно състав на атмосферата, температура и осветеност.

444Снимка: STEAM Register
Репичка в симулант на лунна почва

Учените още не могат да кажат, дали техните зеленчуци са подходящи за консумация. Почвената покривка на Червената планета и на нашия естествен спътник съдържа тежки метали, които могат да се натрупат в растителната маса. Поради тази причина може да се окаже, че космическата салата не е годна за консумация. В тази насока учените предвиждат допълнителни тестове в рамките на краудфъндинг-проект. За повече информация относно развитието на проекта заинтересованите могат да разгледат фейсбук-страницата на проекта: Food for mars and moon.

 

Автор: Галина Викторова

Източник: Spektrum

Основно изображение: OneWorld

 

 

 

Share This